Obsah:

1.Ubytování zaplaceno bankovním převodem či poštovní poukázkou a voucher zaslán poštou na udanou adresu
2.Ubytování zaplaceno na přepážce KB či převodem pomocí internetové služby "Mojebanka" KB a voucher zaslán poštou na udanou adresu
3.Ubytování zaplaceno bankovním převodem či poštovní poukázkou a vyzvednuto osobně v Geos travel
4.Ubytování zaplaceno v hotovosti v Geos travel a tam i vyzvednuto
5.Zodpovědnost za správnost a reklamace
6.Storno ubytování


Ubytování zaplaceno bankovním převodem či poštovní poukázkou a voucher zaslán poštou na udanou adresu
Přijetí objednávky:
do 11 pracovních dnů před datem prvního noclehu.
Odpověď na Vaši objednávku:
do 2 pracovních dnů od odeslání Vaší objednávky.
Zaplacení ubytování:
Pokud do data prvního nolehu zbývá méně než 14 dní, ubytování je třeba zaplatit nejpozději první pracovní den následující po potvrzení Vaší objednávky.
Doručení voucheru: Po připsání platby na naše konto zašleme na Vámi uvedenou uvedenou poštovní adresu objednaný voucher. Geos travel považuje 3 pracovní dny za dostatečně dlouhou lhůtu k doručení dopisu a odmítá odpovědnost za škodu, která může klientovi vzniknout, pokud doba doručení bude trvat déle.
Doručení faktury:
Požadujete-li vystavení faktury, zašleme Vám její kopii na Vámi uvedené faxové číslo či e-mailovou adresu, originál faktury obdržíte poštou.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAHUbytování zaplaceno na přepážce KB či převodem pomocí internetové služby "Mojebanka" KB a voucher zaslán poštou na uvedenou adresu
Přijetí objednávky:
do 9 pracovních dnů před datem prvního noclehu.
Odpověď na Vaši objednávku:
do 2 pracovních dnů od odeslání Vaší objednávky.
Zaplacení ubytování:
Pokud do data prvního nolehu zbývá méně než 14 dní, ubytování je třeba zaplatit nejpozději první pracovní den následující po potvrzení Vaší objednávky. Peníze je možné buď složit na přepážce nejbližší pobočky Komerční banky či převést z účtu vedeného u Komerční banky. V takovém případě bude platba připsána na naše konto nejpozději následující pracovní den.
Doručení voucheru: Po připsání platby na naše konto zašleme na Vámi uvedenou poštovní adresu objednaný voucher. Geos travel považuje 3 pracovní dny za dostatečně dlouhou lhůtu k doručení dopisu a odmítá odpovědnost za škodu, která může klientovi vzniknout, pokud doba doručení bude trvat déle.
Doručení faktury:
Požadujete-li vystavení faktury, zašleme Vám její kopii na Vámi uvedené faxové číslo či e-mailovou adresu, originál faktury obdržíte poštou.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAHUbytování zaplaceno bankovním převodem či poštovní poukázkou a vyzvednuto osobně v Geos travel
Přijetí objednávky:
Do 9 pracovních dnů před datem prvního noclehu.
Odpověď na Vaši objednávku:
obdržíte do 36 hodin od odeslání Vaší objednávky.
Zaplacení ubytování:
Pokud do data prvního noclehu zbývá méně než 14 dní, ubytování je třeba zaplatit nejpozději první pracovní den následující po potvrzení Vaší objednávky.
Vyzvednutí voucheru:
UPOZORŇUJEME: OTEVÍRACÍ DOBA CESTOVNÍ KANCELÁŘE JE OD 1.1.2009 VÝRAZNĚ OMEZENA !!
Při vyzvednutí voucheru je třeba prokázat totožnost vyzvedávajícího a předložit doklad o provedené platbě (originál ústřižku složenky, příkazu k úhradě či bankovního výpisu).
Doručení faktury: Požadujete-li vystavení faktury, zašleme Vám její kopii na Vámi uvedené faxové číslo či emailovou adresu, originál faktury obdržíte při vyzvednutí voucheru.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAHUbytování zaplaceno v hotovosti v Geos travel a tam i vyzvednuto
Přijetí objednávky:
Do 9 pracovních dnů před datem prvního noclehu.
Odpověď na Vaši objednávku: Obdržíte do 36 hodin od odeslání Vaší objednávky.
Zaplacení a vyzvednutí voucheru:
UPOZORŇUJEME: OTEVÍRACÍ DOBA CESTOVNÍ KANCELÁŘE JE OD 1.1.2009 VÝRAZNĚ OMEZENA !!
Pokud do data prvního noclehu zbývá méně než 14 dní, ubytování je třeba zaplatit a voucher vyzvednout nejpozději v první den následující po potvrzení Vaší objednávky, kdy má cestovní kancelář otevřeno. Doba, do kdy je nutné nejpozději ubytování zaplatit a vyzvednout voucher, je vždy uvedena v naší odpovědi.
Doručení faktury:
Požadujete-li vystavení faktury, bude Vám předána při platbě v hotovosti.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAHZodpovědnost za správnost a reklamace
Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Kupující je povinen si při doručení voucheru zkontrolovat všechny na něm uvedené údaje, jsou-li v souladu s objednávkou a případné reklamace uplatnit nejpozději první pracovní den po doručení voucheru. V případě oprávněné reklamace Geos travel na své náklady zajistí výměnu voucheru za bezvadný tak, aby kupující mohl odcestovat. Geos travel odmítá odpovědnost za škody, pokud k reklamaci dojde opožděně a výměnu voucheru již nebude možné zajistit.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAHStorno zakoupeného ubytování
Storno je možné oznámit e-mailem či telefonicky. Při oznámení storna je třeba kromě jména, na které je voucher vystaven, uvést i jeho číslo a ochranný kód. Za datum storna ubytování považujeme den telefonátu nebo e-mailu, pokud jsme zprávu obdrželi do 18.00, nebo následující pracovní den, pokud jsme zprávu obdrželi až po 18.00. Pokud jste storno oznámili telefonicky, je třeba jej následně potvrdit i písemně - e-mailem nebo poštou. Peníze za stornované ubytování Vám poukážeme na vámi uvedené konto. Pokud si budete přát vyzvednout peníze v hotovosti během naší otevírací doby, je nutné se předem ohlásit, abychom pro Vás částku připravili.

STORNO | REKLAMACE | ZPĚT NA OBSAH